Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Jeleniej Górze

Klauzula informacyjna

DLA KANDYDATA DO SZKOŁY/NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Zgodnie z art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)/Dz.Urz.UE z dnia 4 maja2016 r./

informuję, iż:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Jeleniej Górze z siedzibą w przy ul. Sudeckiej 53 w Jeleniej Górze (kod pocztowy: 58-500),tel.: 75 75 501 56  adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze jest możliwy pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz nr tel.75 75 501 56.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły dla dorosłych/na kwalifikacyjny kurs zawodowy i pobierania przez Panią/Pana nauki na w/w formach kształcenia dla dorosłych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe:
  • a)w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej:
  • będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym będzie Pani/Pan korzystać z danej formy kształcenia;
  • b)w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania:
  • 5 lat –dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie),
  • 50 lat  –księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału Pani/Pana w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dla dorosłych/na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz pobierania nauki na wybranej formie kształcenia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie przez Panią/Pana nauki w tutejszej szkole dla dorosłych/na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 
Zegar
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Witaj na stronie: www.cku.jgora.pl
Twoje IP: 34.204.203.142
LogowanieGodziny Zajęć w CKU

1.    08.00 – 09.30

2.    09.35 – 11.05

3.    11.25 – 12.55

4.    13.00 – 14.30

5.    14.35 – 16.05