E-Learning

Warto odwiedzić
Ciekawe strony

Odsłon : 92368
Kontakt

ADRES:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Sudecka 53

58-500 Jelenia Góra

e-mail: sekretariat@cku.jgora.pl

TELEFON: (075) 75 501 56

 

Aktualności   Aktualności   Aktualności  Aktualności   Aktualności   Aktualności   Aktualności

 

 


 

 


 

Harmonogram egzaminów semestralnych dla 3A i 3B

 


 

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

Przypominamy słuchaczom, którzy będą zdawali w maju maturę o konieczności złożenia bibliografii z języka polskiego. Jest to niezbędny warunek aby przystąpić do egzaminu maturalnego.

Ostateczny i nieodwołalny termin złożenia bibliografii to dzień 7 kwietnia 2014.

Bibliografię należy złożyć w/w terminie do godziny 16.00 w sekretariacie szkoły.

 

 


 

 

Komunikat dla oddziału 1ABC

Informujemy, że oddział 1ABC został podzielony na 2 następujące grupy:

Grupa 1/2 (grupa I) - do tej grupy należą słuchacze, którzy uczą się j.angielskiego

Grupa 2/2 (grupa II) - do tej grupy należą słuchacze, którzy uczą się j.niemieckiego

 


 

Plan dla oddziałów - marzec 2014

 


 

Informujemy, że trwa nabór zimowy na semestry I i wyższe
do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej w zawodzie:

 • Technik administracji
 • Opiekun osoby starszej
 • Technik rachunkowości
 • Technik BHP
 • Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia


Serdecznie zapraszamy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO,

UL. SUDECKA 53,

58-500 JELENIA GÓRA

TEL. 75 75 501 56, 75 75 269 46;

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 


 

Organizacja semestru drugiego  2013/2014  CKU w Jeleniej Górze

 

Numer zjazdu

Daty zjazdów dla oddziałów

1ABC,1Z, 2 Z, 2 TU,2A,  1PR, 1 PS, 2PA, 2 PRz

Daty zjazdów dla oddziału

3 A, 3B

1.

08 – 09.02.2014

11 – 12.01.2014

2.

08 – 09.03.2014

18  - 19.01.2014

3.

22 - 23. 03.2014

08 – 09.02.2014

4.

05 -  06.04.2014

08 -  09.03.2014

5.

12 -  13.04.2014

22 -  23.03.2014

6.

26 – 27.04.2014

05 -  06.04.2014

7.

10 – 11.05.2014

12 – 13.04.2014

8.

24 – 25.05.2014

 

9.

07 – 08.06.2014

13.04.2014 Rada Pedagogiczna dopuszczająca do egzaminów

 

1ABC, 1Z,2 A, 2 Z, 2 TU, 1PR, 1 PI, 1 PS, 2 PRz

2 PA

14-15.04.2014 – egzaminy semestralne

10.

14 – 15.06.2014

08.06.2014 Rada dopuszczająca do egzaminów/egzaminy

16-17.04.2014 – egzaminy semestralne

.

15.06.2014 – rada

pedagogiczna dopuszczająca do egzaminów/egzaminy

09.06.2014 – egzaminy  semestralne

 

18.04.2014 - egzaminy semestralne  w terminie dodatkowym

 

 

 

16.06.2014 – egzaminy semestralne

10.06.2014 – egzaminy semestralne

23.04.2014 – Rada Klasyfikacyjna dla oddziału  3A, 3B

 

17 - 24.06.2014 – egzaminy semestralne

11.06.2014 – egzaminy semestralne  w terminie dodatkowym dla

2 PA

25.04.2014 – zakończenie roku szkolnego dla  3A, 3B

 

26.06.2014 - rada pedagogiczna  klasyfikacyjna

11.06.2014 – rada klasyfikacyjna dla 2PA

05 - 30.05.2014 – egzamin maturalny dla 3A, 3B

 

16.06.2014 - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla

1 PR

16.06.2014 - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla

2 PA

 

 

14.06.2014 - etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla

1 PR

17.06.2014 - etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla

2 PA

 

 

27.06.2014 (piątek) – zakończenie roku szkolnego

27.06.2014 (piątek)– zakończenie roku szkolnego dla 2 PA

 

 

Ostatni tydzień sierpnia –

egzaminy poprawkowe

i w terminie dodatkowym

Ostatni tydzień sierpnia – egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień sierpnia – egzaminy poprawkowe

 

Liceum dla Dorosłych (3-letnie)

1 ABC,1 Z sem. II, 2 A, 3A, 3B

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych   TU (3-letnie):

 • 2 TU – Technik usług fryzjerskich / Technik handlowiec
  Kucharz/Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Szkoła Policealna

(2-letnia):

 • 1 PR – Technik rachunkowości
 • 1 PRz – Technik rachunkowości  sem. II
 • 1 PS – Opiekun osoby starszej
 • 2 PA – Technik administracji
 • 2 PR – Technik rachunkowości

 


 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE-NOWOŚĆ!!!

KURSY BEZPŁATNE,

UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE KOLEJNYCH KWALIFIKACJI,
ŁĄCZENIE KWALIFIKACJI I ZDOBYWANIE PEŁNEGO ZAWODU,
A NAWET KILKU ZAWODÓW.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe formy kształcenia. Wśród nich są kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Są to kursy bezpłatne, które dotyczą kwalifikacji w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji (w przypadku prowadzenia kursu w formie zaocznej – 65% tej minimalnej liczby godzin).

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. (Są zawody mające 1, 2 lub 3 kwalifikacje)

Tabela przedstawia wykaz kursów kwalifikacyjnych na które można się zapisywać: KLIKNIJ TUTAJ

 

 

DO POBRANIA:
Kwestionariusz podania >>>

Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów na dany kurs, odbędzie się spotkanie organizacyjne i ustalony zostanie harmonogram zajęć.

 

 


 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO,

UL. SUDECKA 53,

58-500 JELENIA GÓRA

TEL. 75 75 501 56, 75 75 269 46;

www.cku.jgora.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1024x768

Przed nami Święta Wielkiej Nocy

Z tej okazji składamy

wszelkiej pomyślności, radosnych

i pogodnych świąt, smacznego jajka,

mokrego dyngusa oraz zdrowia i pogody ducha.


Dyrektor

Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
Zegar
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Witaj na stronie: www.cku.jgora.pl
Twoje IP: 54.242.8.162
LogowanieGodziny Zajęć w CKU

1.    08.00 – 09.30

2.    09.35 – 11.05

3.    11.25 – 12.55

4.    13.00 – 14.30

5.    14.35 – 16.05